Spolupracujte so mnou alebo využite moje služby, 

  • pokiaľ chcete pri nejakej slávnostnej príležitosti u Vás koncert, 
  • alebo sa chcete zúčastniť mnou organizovaných umeleckých slávností, vystúpení. 
  • Alebo máte záujem o workshop spevu alebo eurytmie, 
  • či Vás zaujíma niečo z mojich skúseností a máte záujem o prednášku 
  • alebo chcete využiť moje psychologické služby. 
Neváhajte a kontaktujte ma...