Úvod

Klasický spev, 

ktorý znie čo možno najkrajšie a najčistejšie

v chráme - je cesta môjho hľadania a k tomu 

viditeľný spev

 v podobe nádherného pohybového umenia eurytmie...


Už ako dvojročná som spievala, nevedela som ešte povedať "r", ale ľudové piesne som už veselo vyspevovala a každý, kto ma počul, prorokoval, že zo mňa bude speváčka. Keď ma rodičia priviedli do Bratislavy ako štvoročnú a každé ráno mama so mnou cestovala veľmi skoro cez celú Bratislavu do škôlky tam a späť, vyspevovala som v autobuse a všetci počúvali. Moja cesta k spevu v neskoršom živote však bola a je veľmi tŕnistá. Napriek tomu je to moja láska a cítim ju ako  životné poslanie. A eurytmiu ako dar, ktorý som neočakávala....

Umelecké vzdelanie

Najviac som sa naučila nie na školách, ktorými som prešla a kde dávajú papier, ale v súkromných rukách, kde  skúsenosti prechádzajú od srdca k srdcu a vlastným samoštúdiom.

 • Stredná pedagogická škola  Bratislava 1984 - 1988
 • Univerzita Komenského Bratislava - odbor psychológia  1988 - 1992
 • Súkromné konzervatórium Topoľčany 2001 - 2006
 • Eurytmické vzdelávanie - Praha, Norimberk  2002 - 2007
 • Pedagogické minimum - Bratislava  2004-2006
 • Pedagógovia spevu - Eva Šeniglová, Eva Blahová, Sidónia Gajdošová-Haljaková, Adriana Kohútková, Helena Ševčíková
 • Pedagógovia eurytmie - Angelika Storch, Antje Heinrich, Roland Seibt, Lili Reinitzer
 • Viaceré špecializované kurzy z oblasti spevu, eurytmie a psychológie

Pracovné skúsenosti

Prešla som viacerými profesiami, ktoré mi umožnili pozerať sa na svet z rôznych uhlov pohľadu a o to viac si vážiť umenie, ktoré sa hlavne dnes snažím v plnej miere realizovať

 • Umelecké projekty a vystúpenia  1996 až doteraz 
 • Spevácky zbor Lúčnica 1986 - 1990
 • Detský domov Čakany -  učiteľka 1998
 • Základná škola pre nadané deti  Bratislava  - psychologička  1993
 • Základná škola Bratislava - školská psychologička  1994
 • Zbor väzenskej a justičnej stráže Bratislava - psychologická diagnostika 1996-1997
 • Psychologická diagnostika pre ozbrojené zložky  1997 - 2000
 • Realizovanie špecializovaných kurzov v oblasti operatívnej, praktickej psychológie a komunikácie   2000 - 2011
 • Kurzy etikety 2009 - 2011
 • Dirigentka speváckeho zboru mesta Žarnovica  2012-2014
 • Pedagogička spevu ZUŠ Banská Štiavnica  2011 - 2017

Realizované projekty

Moje prvé kroky smerovali do slovenských kostolov, v ktorých nádherná a uchvacujúca akustika s láskou objímala môj hlas a dávala mu vyniknúť, zvlášť, ak ju počúvali otvorené duše a srdcia. V kostoloch sa snažím vystupovať dodnes okrem iných krásnych miest.

 • Koncerty v kostoloch na Slovensku
 • Koncerty na zámkoch v Čechách a na Slovensku
 • Eurytmické vystúpenia kombinované so spevom
 • Projekty s medzinárodnou umeleckou  skupinou Rozhranie
 • Divadelné predstavenia so spevom a eurytmiou


Repertoár

Môj repertoár sa skladá z množstva piesní a árií klasickej hudby, eurytmických sólových foriem z hláskovej a tónovej eurytmie.